חדשות חב"ד

כינוס ה'רעליס טיים' ב770 לקראת י' שבט

כ''ה טבת פ''ב

לקראת י' שבט - יום קבלת הנשיאות ויום קבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, נערך ב770 כינוס מיוחד לילדים המשתתפים ברליס טיים.