חדשות חב"ד

פרסום משיח נרחב בניו יורק

כ''ט טבת פ''ב

ביוזמת נשות חב"ד בקראון הייטס עלה לאויר הקמפיין 'המשיח כאן' MOSHIACH IS HERE!