חדשות חב"ד

הוסרו הפיגומים מחזית הבניין של התמימים

כ''ה טבת פ''ב

לאחר תום עבודות התחזוקה והשיפוץ בחזית 749 - הבניין של התמימים, הוסרו הפיגומים והבד שכיסו את חזית הבניין.