חדשות חב"ד

תמונת היום: עוף חב"ד פיליפינים

כ''ה טבת פ''ב

תמונת היום: עוף בהכשר של הרב יוסי לוי, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למדינת הפיליפינים.

על האריזה מתנוססת הכרזת הקודש 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' וציור של בית המקדש השלישי - בית משיח 770.