חדשות חב"ד

התוועדות כ"ד טבת • 770 בית משיח • תשפ"ב

כ''ד טבת פ''ב

בבית משיח – 770 החלה ההתוועדות בשעה 21:30 ובה נאמו רבנים ואנשי מעשה, חסידים תמימים ואנ"ש.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 00:00 לערך.

להלן גלריה מורחבת || מאת יעקב וואלפסאהן.

ר' שלמה ראסקין
ר' מענדל יוזעביץ
הרב ברוך פעווזנער (צרפת)
הרב מיכאל גאלאמב