חדשות חב"ד

'דברי משיח' • פרשת שמות • תשפ"ב

כ' טבת פ''ב

גם השבוע המכון להפצת תורתו של משיח הוציא לאור את הקובץ השבועי.

כאן באתרנו ניתן להשיגו לעיון או הורדה בקלות.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.