חדשות חב"ד

תגובת התמימים בקשר לקניית הבניין החדש

כ' טבת פ''ב

תגובת הבחורים ב770 לפרסום הכתבה באתר אנ"ש:


ראשית כל, הננו להביע את שמחתנו וברכתנו על השמועה ש"איגוד תלמידי הקבוצה" רכש בנין בשכונת המלך "קראון הייטס" למען התמימים חיילי בית דוד, על מנת שיהיו מקומות מסודרים ונוחים לבחורים הלומדים בישיבת 770 בית משיח.

אעפ"כ השתוממנו לראות - על פי הפרסום בכתבה ובהסתמך על הנאמר בה - שמתכוונים לשכן את משרדו של משה מאיר גלוכובסקי בבנין זה, הנרכש על ידי הארגון הנ"ל.


דבר זה לא ייתכן ואינו עולה על הדעת.

אדם זה ומשרדו, ביטלו את מסמכי הסטודנט לתלמידים רבים, על סמך מריבות אישיות, שקרים וכדומה - דבר שגרם לכך שבחורים אלו ישבו בבית האסורים, גורשו מארה"ב, וכו"כ מהם אינם יכולים לחזור לכאן לעולם. וזאת ללא התייחסות כלל להנהלה הרוחנית של 770.


אדם זה ומשרדו, השאירו את הבחורים שלומדים בישיבה ושילמו על השהות בה טבין ותקילין - ללא קורת גג ומזון בימים הנוראים של מגיפת הקורונה. ושוב, ללא התייחסות כלל להנהלה הרוחנית של הישיבה.


לא יתכן שאדם ומשרד זה יכנסו ב'דרך המלך' למשרד מפואר, בבנין העתיד לבוא, בנין שכל כולו למען התלמידים, שנרכש על ידי ארגון שמייצג את התלמידים - כשקול דמי אחינו שהכניסה לארה"ב חסומה בפניהם נשארת ללא מענה.


מיותר לציין, שע"פ הפרסומים בנין זה יתחבר לבניין השכן - 749, בנין שעליו נלחמו התלמידים במשך שנים, וסוף סוף הגיעו לעמק השווה על ידי חברי האיגוד, ועזרת התמימים ואנ"ש שי' ברחבי העולם.
עד כה תמכנו ב"איגוד תלמידי התמימים", בהכירנו בפעולותיהם המבורכות, היות שזהו הדבר הטוב ביותר למען התמימים.

יחד עם זאת נראה כי התמיכה הגורפת ב"איגוד" ומטרותיו, אינה יכולה לבוא בקנה אחד עם המהלכים המוזרים והתמוהים המוצגים בכתבה.


באם אכן הכתבה נכונה - נראה שהתמיכה אמורה וצריכה להיפסק.

בברכה ובתקוה שלפרסומים הנ"ל אין מקור מוסמך.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

תמימים. אילוסטרצי'.