חדשות חב"ד

י"ט טבת - דידן נצח!

י''ט טבת פ''ב

ביום י"ט טבת תש"נ, למעלה משנתיים לאחר שחזרו הספרים לרשות כ"ק אדמו"ר שליט"א, נגמר ה"דידן נצח" באופן גלוי לעיני כל העמים ב"משפט הספרים".

לאחר כל העירעורים שהוגשו בהמשך ל"דידן נצח" שהיה בה' טבת תשמ"ז, החליט בית המשפט שה"דידן נצח" הוא סופי ומוחלט.