חדשות חב"ד

פינת החי וקיים • ט"ז טבת תשפ"ב

י''ז טבת פ''ב

כמידי שבוע מתקיימת התוועדות פינת החי - לחיזוק האמונה הטהורה במלך המשיח ובנצחיות חייו.

 

בכלל ובפרט, פרסום בשורת הגאולה והגואל.

הת' מנחם מענדל שי' הלל סיפר על יהודי ממקסיקו שחזר בתשובה כתוצאה מכך שהרבי מלך המשיח שליט"א עודד בתנועת ידו הנצחית אותו (לכיוונו).

והמשיך, שעל זה אומרים וגם שרים "תנועת צדיק..." (ראה ערך [מילות ה]שיר "הרבי מלך המשיח שליט"א חי וקיים - בביצוע של אלאור ולנר).

כמובן שגם השבוע היו עכברים למיניהם בההתוועדות הנצחית.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

הת' יעקב רחמים שי' ראטשילד
סוללת 'זקני ליובאוויטש'