חדשות חב"ד

תלמידי חנוך לנער נבחנו על הלכות שבת

ט''ו טבת פ''ב

למען ילמדו: תלמידי חנוך לנער נבחנו על הלכות שבת.

למען ילמדו" – יצאו תלמידי כיתות הרב ישראל מרנץ והרב שלמה מרנץ לתל-אביב לבחינה בהלכות שבת של אדמו"ר הזקן במרכז מכון 'למען ילמדו'.

מראשית שנה עמלו והשקיעו תלמידי התמימים בלימוד ההלכות ביגיעה ובהתמדה עצומה בזמני הפנאי שלהם, בהפסקות ובכל רגע פנוי כהכנה לבחינה. לאחר הבחינה העיונית הארוכה שנמשכה על פני שעתיים שלמות נבחנו התמימים אצל הרב ישראל מעל יושב ראש מכון למען ילמדו שהביע התפעלות רבה מרמת הידיעות של התמימים. 

בחינה זו היא ראשונה מתוך שלושה ואחריה יזכו התלמידים לתעודה נחשבת מטעם מכון למען ילמדו.

קרדיט: חב"ד מתעדכנים.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.