חדשות חב"ד

בתגובה לפיגוע: התמימים השכימו לסדר השכם

י''ג טבת פ''ב

בתגובה לפיגוע הרצחני בכניסה ליישוב חומש שבצפון השומרון, השכימו התמימים בבית משיח 770 לסדר השכם בענייני גאולה ומשיח.

הסדר הוקדש לזירוז קיום היעוד הקיצו ורננו שוכני עפר, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, תיכף ומיד ממש בהתגלותו השלימה של הרבי שליט"א מלך המשיח.