חדשות חב"ד

שיחת הגאולה • פרשת ויחי • תשפ"ב

י' טבת פ''ב

כמידי שבוע מוציאה האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה את הגיליון של ימות המשיח.

גם השבוע הוציאה והנה הוא לפניכם: