חדשות חב"ד

פינת החי • אור לי' טבת • תשפ"ב

י' טבת פ''ב

כמידי שבוע, גם הלילה נערכה ההתוועדות הנצחית - התוועדות 'פינת החי וקיים' בפינה הצפונית מזרחית של בית משיח - 770.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

הרב יגאל שי' לאטקין שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ליוצאי חבר העמים בבאר שבע
המשפיע של הפינה