חדשות חב"ד

שיפוצים • קומה ראשונה ב749 • תשפ"ב

י' טבת פ''ב

כזכור, קומה ראשונה כבר התפנתה והולך שם שיפוצים.

בעוד הקומה מעל מתפנת הפועלים בקומה הא' עובדים ועובדים.

(כל הזכויות שמורות ל)מגיש: יעקב וואלפסאהן.

השירותים והמקלחות