חדשות חב"ד

מתפנים • קומה שנייה ב749 • ט' טבת תשפ"ב

ט' טבת פ''ב

היום (ב') התמימים אשר ישנו בקומה שנייה אשר ב749 התפנו כליל מהקומה ומהבניין.

כך זה נראה • החדרים וכיו"ב.

(כל הזכויות שמורות ל)מגיש: יעקב וואלפסאהן.

מחשב נייד
בערימות ניגרות כל הזבל