חדשות חב"ד

קידוש לבנה • 770 בית משיח • טבת תשפ"ב

י' טבת פ''ב

כאמור, במוצאי שבת נערך ברוב הדרת מלך ובשירה וזמרה אדירה - קידוש לבנה.

מצורף לידיעה כו"כ תמונות.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.