חדשות חב"ד

קידוש לבנה • אור לט' טבת תשפ"ב

ט' טבת פ''ב

כ5 דקות לערך לאחר תפילת מעריב יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל רחבת 770 - בית משיח לקיים את ברכת הלבנה.

לגלריה מורחבת הקליקו כאן

בסיום ברכת הלבנה החל האירוע החודשי של "קידוש לבנה" בשמחה ובריקודים.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א