חדשות חב"ד

חלוקת דולרים • ח' טבת תשפ"ב

ט' טבת פ''ב

כמידי שבוע ביום א' יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל קהל החסידים - התמימים ואנ"ש שיחיו.

במהלכה של חלוקת הדולרים הוענקו לרבי מלך המשיח שליט"א כו"כ ספרים וחוברות.

א' מחברי "אוצר החסידים" - ספר המאמרים תרע"ח.

הת' שניאור שי' רחימי - ספר המצוות (שחור, פורמט בינוני).

הת' יוסף שי' אסולין - (חוברת המסכמת את) דו"ח פעילות של הערוץ "זמן הגאולה".

וכמה הגישו פני"ם וכיו"ב.

לגלריה מורחבת הקליקו כאן

 

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א