חדשות חב"ד

התוועדות ה' טבת ב770 בית משיח בכפר חב"ד

ו' טבת פ''ב

כמידי ליל שישי נערכה התוועדות ב770 בית משיח בכפר חב"ד, והפעם לכבוד ה' טבת ההתוועדות נערכה ביתר שאת וביתר עוז.

בין המתוועדים היה מומחה למשפט הספרים שסקר ממבטו את הניצחון של הרבי שליט"א מלך המשיח ושל החסידים.