חדשות חב"ד

שיחת הגאולה בספרדית • מיוחד

ד' טבת פ''ב

הרב משה שי' בלומנפלד שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למדינת ארגנטינה, באונוס איירס המוציא בכל שבוע את העלון השבועי.

העלון השבועי מתפרסם כאן לראשונה.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

 

העלון
דגל משיח - ספרדית