חדשות חב"ד

פינת החי וקיים • אור לג' טבת • תשפ"ב

ד' טבת פ''ב

כרגיל בכל שבוע, בליל שלישי מתקיימת ההתוועדות המרכזית של ליובאוויטש בפינה הצפונית מזרחית של 770 - בית משיח.

צלם חב"ד אף-אם יצא לעולם.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

אליהו אברמוביץ' • המשתתף הנצחי
המשפיע של הפינה • יהודה פּרידמאן