חדשות חב"ד

שבע מצוות בני נח? כן!

ד' טבת פ''ב

הארגון הגדול ביותר לכלל ענייני שבע מצוות בני נח יצא השבוע בקמפיין להכרה וידיעת כלל הציבור לנעשה ברחבי העולם ובמיוחד ברחבי ארץ הקודש.

בכפרים ערביים בדוכני התפילין לתיירים מחלקים את הידיעה וההכרה בבורא העולם ומנהיגו.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.