חדשות חב"ד

כ"ח כסלו, נר ד' דחג החנוכה תשפ"ב - יומן

כ''ז כסלו פ''ב

יום ה', נר ד' דחג החנוכה, תשפ"ב.

בבוקר נודע לתמימים שהת' ספי שי' לורבר בא בקשרי שידוכין.

שחרית:
חזן - הת' דויד שי' חיון.
חזן הלל - הת' מאיר משה שי' אלטמאן.

קריה"ת:
ראשון - הרב גורדון.
שני - א' החסידים (ספרדי).
שלישי - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת עם סיום הכרזת הגבאי.

מנחה:
חזן - הת' דויד שי' חיון.

מדליק - ר' שמעון שי' הערץ.

בשירת 'הנרות הללו' ובמיוחד בסיומה - 'על נפלאותיך' שרו התמימים בחוזקה ובמיוחד בשילוב המנצח של המילים 'יחי אדוננו'.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת עם תום הכרזת הגבאי.

מעריב:
חזן - הרב מיכאל שי' דאהן (מונטריאול).

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת בשעה 17:27.