חדשות חב"ד

יומן מא' התמימים - ז"ך כסלו תשפ"ב

כ''ז כסלו פ''ב

יום ד', נר ג' דחג החנוכה, כ"ז כסלו, תשפ"ב.

 

שחרית:

חזן - הרב אליעזר שי' האלאן (גם הלל).

קריה"ת:

קריאת התורה הייתה מקדימה.

ראשון - הרב יצחק שי' ערד.

שני - ר' ישראל נוח שי' ליפסקער.

שלישי - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

 

בתפילה הרגישו התמימים - תלמידי הישיבה אשר 770 - בית משיח החל להתמלא בעשרות אורחים.

 

כמו כן 770 - בית משיח מאתמול מסודר לכינוס ילדי צבאות ה' - כולו ספסלים וללא שולחנות.

 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת בשעה 10:59.

 

מנחה:

התפילה התקיימה בשעה 14:00 לערך.

 

חזן - הרב אליעזר שי' האלאן.

 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נשאר בבית הכנסת לכינוס ילדי צבאות ה'.

 

הדלקת נרות:

הדלקת נרות התקיימה יחד עם כינוס צבאות ה', בשעה 15:30.

 

מדליק - ילד בצ"ה יחד עם ר' שימי שי' ויינדבאום.

 

עם תום שירת 'הנרות הללו' ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וחילק למדריכים כו"כ חבילות מטבעות - לחלק שתי מטבעות לכל ילד, הא' - לצדקה והב' - לעצמו.

 

מעריב:

חזן - הרב נוח שי' הולצמן.

 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת בסיום הכרזת הגבאי.

היום נודע לתמימים - חיילי המלך אשר כמה וכמה אנשים משלנו הצליחו להפיל את ערוץ של ג'עם באנגלית מיוטיוב.

התמימים שרו וניגנו - דידן נצח ועשו התוועדות גדולה וכו'.

כמו כן הרבי מלך המשיח שליט"א יצא אל קהל האורחים, חתנים וכלות ליחידות כללית.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

יחידות כללית