חדשות חב"ד

יומן מא' התמימים - כ"ו כסלו תשפ"ב.

כ''ז כסלו פ''ב

יום ג', נר ב' דחג החנוכה, כ"ו כסלו, תשפ"ב.

שחרית:
חזן - א' החסידים.
חזן הלל - הת' מאיר משה שי' אלטמאן.

קריה"ת:
ספר תורה של משיח.

ראשון - ר' לוי שי' אליאס.
שני - הת' מנחם מענדל שי' קיסין (בר מצווה).
שלישי - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.


כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת עם סיום הכרזת הגבאי.

לאחר התפילה נערכה התוועדות הנחת תפילין - לילד לוי יצחק גורקאוו.

בתפילה ניתן הי' לראות כי הגיעו אורחים.

מנחה:
חזן - א' החסידים.
מדליק - ר' שמעון שי' ריבקין.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת עם תום הכרזת הגבאי.

מעריב:
חזן - א' החסידים.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת בשעה 17:26.

מיד לאחרי מעריב החלו לסדר את הבית כנסת לכינוס שיתקיים מחר.

 

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

משפחת גורקאוו
אוכל לתמימים ממשפחת רובאשקין
התוועדות הנחת תפילין