חדשות חב"ד

כ"ה כסלו תשפ"ב - יומן

כ''ו כסלו פ''ב

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקנו 

יום שני, כ"ה כסלו תשפ"ב

היומן נכתב ע"י מנ"ק

בזמן סדר חסידות בוקר, ביהכנ"ס לא היה מסודר כרגיל (וכמובן לפני שחרית סידרו מקום להשביל כדי שהרבי יכול לכנס (באופן גילוי!!!) לתפילת שחרית יותר בנוח, וי"י קרץ סידר את הבימה לקראת התורה. שיעור בשורת הגאולה היה כרגיל. 
לקראת תפילת שחרית הקהל שר יחי במנגינת "על נסיך" ועשו שביל בתקוה שסוף סוף היום אנו נזכה לראות את מלכינו שליט"א "מלך ביופיו תחזרו עיננו" נכנס לתפילת שחרית ובסוף הרבי נכנס ולא זכינו...
החזן היה הת' מ. פלינט, בהלל היה הת' מ"מ אלטמן (שרו בצאת ישראל, הללו (החדש), אודך, ברוך הבא, ואלי אתה) קריאת התורה היה כרגיל (כמובן הכריזו יחי בפתיחת הארון, הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו, הרבי שליט"א מלך המשיח קיבל עליה וכו').
אחרי התפילה היו את ההכרזות הקבועות, והרבי שליט"א מלך המשיח יצא בשעה 11:04 (יש אומרים 11:05).

 

אחרי הסדר, התקיימה סעודת הודיה ליד הארון קודש. 
לפני מנחה סידרו את ביהכנ"ס כרגיל בשנים אחרונות לקראת הדלקת נרות (הביאו את הבימה של קריאת התורה לחלק האחורי של 770, הזיזו ספסלים וכו'), (להעיר כששמעון ניוברט סידר את המקום הק' הכיסא היה יותר קרוב לסטנדר מבד"כ במנחה).
הרבי שליט"א מלך המשיח נכנס כשהקהל שרו יחי בניגון הנ"ל (כרגיל הרבה ילדים מהחדרים בשכונה הגיעו).
החזן היה כנ"ל. הרב מ. רייצעס הדליק את המנורה ולאחר ההכרזות הקבוע יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:47 לערך. 
כעת שמסיימים את היום הראשון של חנוכה, וכבר הדליקו הנר ה2 של המנורה ועדין לא זכינו לראות את המלך אנו זעוקים להקב"ה עד מתי!!!!!!!!

במעריב היה ריק יחסית, החזן היה הת' דוד חיון (להעיר שא' שהגיע שאמר קדיש אמר בנוסח שונה ממה שחב"ד נהוג) כ"ק יצא ב 5:26

כרגיל בימים של חנוכה, כלל תמימים ואנ"ש יצא לכל פינות של העיר לפרסם הניסים שהקב"ה עושה, את הבשורת הגאולה ויה"ר שיהי הפעולה זו בלילה הזה נזכה לראות את מלכינו שליט"א - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בירושלים עיר הקודש בגאולה האמתית והשלימה שאין אחרה גלות!