חדשות חב"ד

נר ראשון דחג החנוכה - יומן מא' התמימים

כ''ו כסלו פ''ב

יום ב', נר א', כ"ה כסלו, תשפ"ב.

שחרית:

חזן - הת' מנחם שי' פלינט - לרגל ייארצייט.
חזן הלל - הת' מאיר משה שי' אלטמאן.

קריה"ת:
ראשון - הת' אהרון הלל ניסים שי' ז'אווי.
שני - הת' שמואל שי' קיסין.
שלישי - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת לערך בשעה: 11:05.

מנחה:
חזן - הת' מנחם שי' פלינט.
מדליק - הרב מענדל שי' רייצעס.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת בשעה 15:46 לערך.

מעריב:
חזן - הת' דויד שי' חיון.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת בשעה 17:26 לערך.

ראוי לציין שבתפילה היה קהל מצומצם ואף דומה למנחה בימי שישי.

ביציאתו מבית הכנסת בירך כמה נוסעים.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.