חדשות חב"ד

הדלקת נר ראשון דחג החנוכה

כ''ה כסלו פ''ב

היום, לאחר תפילת מנחה (לפני אמירת 'עלינו לשבח') במניין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - התקיימה הדלקת נר ראשון דחג החנוכה.

תמימים ואנ"ש ואף טף הגיעו בהמוניהם ובית משיח - 770 היה מפוצץ ומלא עד אין מקום.

מדליק החנוכיה היה הרב שלמה לייב שי' אברמוביץ'.

גלריה מורחבת מההדלקה.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

השידור החי של ערוץ זמן הגאולה