חדשות חב"ד

כמידי שנה קה"ת מגישה: 'באתי לגני' השנתי.

כ''ד כסלו פ''ב

•חמישים יום קודם החג•

לקראת יום הבהיר יו"ד שבט, ע"ב שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - מוגש בזה קונטרס מיוחד ובו מאמרי "באתי לגני" תשכ"ב ותשמ"ב, הנלמדים בשנה זו (בפעם הרביעית). 

המאמרים נערכו מחדש ע"פ סרט הקלטה, ותוקנו בהם טעויות רבות וכן נוספו פרטים רבים שנשמטו מההנחות המצויות. 

בתחילת הקונטרס הובא פרק י"ב מהמשך באתי לגני ה'שי"ת, ובסופו הובא חלק משיחת יו"ד שבט תשמ"ב ובו המשך ביאור על המאמר, וצילום כתי"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א של מראי מקומות למאמר של תשמ"ב.

 

להורדה לחצו כאן

שער הקונטרס