חדשות חב"ד

תמונת הלילה: שלט יחי מעל רחבת הריקודים

י''ח תשרי פ''ב

תמונת הלילה: שלט יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ענק מימדים מעל רחבת הריקודים של שמחת בית השואבה ברחוב קינגסטון.