חדשות חב"ד

התעוררות למען בניית הארמון למלך המשיח

י''ד תשרי פ''ב

ב770 בית משיח התאספו התמימים חיילי בית דוד לאסיפה דחופה בעניין הבוער של בניית הארמון למלך המשיח שליט"א בכפר חב"ד.

בכינוס דיברו הרב זלמן ליברוב מפלאטבוש, הרב אסי הראל ממגדל העמק והרב שניאור שניאורסאהן מהפעילים הבולטים בנושא.

העיקר הוא שהעניינים ירדו למטה מעשרה טפחים וייבנה הארמון למלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש.