חדשות חב"ד

דגלי משיח חדשים - להשיג ב'ממש'

י''ג תשרי פ''ב

דגלי יחי המלך המשיח.

להשיג ב'ממש'.