חדשות חב"ד

שערי ארמון מהרה תפתח

ו' תשרי פ''ב

"שערי ארמון מהרה תפתח" (תפילת נעילה)

 

במוצאי היום הקדוש, יום הכיפורים, יתקיים כמידי חודש בחודשו קידוש לבנה בשטח הארמון של הרבי שליט"א מלך המשיח בכפר חב"ד.

 

במקום יוגש כיבוד קל לשבירת הצום.