חדשות חב"ד

מוצאי ראש השנה עם מלך המשיח

ג' תשרי פ''ב

לקראת השקיעה ירד הרבי שליט"א מלך המשיח להתוועדות מוצאי ראש השנה.

במהלך ההתוועדות הורה לנגן את ניגוני רבותינו נשיאנו.

לאחר מעריב עשה הבדלה וחילק מכוס של ברכה לכל המשתתפים.

 

שידור חי בזמן הגאולה