חדשות חב"ד

תפילת מנחה ומסירת הפ"נ הכללי

א' תשרי פ''ב

לקראת סיומה של השנה - פלאות אראנו - הגיש נציג החסידים לרבי שליט"א מלך המשיח את הפ"נ הכללי עליו חתומים מאות ואלפי חסידי חב"ד ברחבי תבל.