חדשות חב"ד

קהל גדול ישובו הנה - תשרי תשפ"ב!

כ''ז אלול פ''א

אלפים הגיעו ומגיעים בימים אלה לבית משיח, ביתו של הרבי שליט"א מלך המשיח - 770.

צפו בתמונות ממוצאי שבת, ערב ראש השנה תשפ"ב.

צילום: הת' משה נחמן הלוי שיחי קרולפסקי