חדשות חב"ד

נשים צדקניות בשידור עולמי לזירוז הגאולה

כ''ד אלול פ''א

היום יתקיים שידור חי עולמי באתר 770 LIVE מהכינוס נשים ב770 בהשתתפות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

השידור ייעבר לעולם כולו וכל נשות ישראל יתאחדו בקבלת מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.