חדשות חב"ד

שיפוצים בכניסה למקווה ישראל

כ''ג אלול פ''א

בתקופה האחרונה נערך שיפוצים בבניין 749 וכן במקווה.