חדשות חב"ד

כ"א אלול תשפ"א • יומן

כ''ג אלול פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

היומן ע"י הת' מנ"ק 

יום ראשון, כ"א אלול תשפ"א

היום בבוקר היה נראה ממש ריק ב770 לחסידות בוקר ובמיוחד יחסית לימים מאז שהקבוצה הגיע (כנראה בגלל סליחות אתמול בלילה)


שיעור בשורת הגאולה היה כרגיל.


לשחרית הביהכנ"ס היה יותר מלא מבד"כ במשך השנה, אבל יותר ריק שמאז שבוע שעבר.
הרבי שליט"א  נכנס כרגיל בשעה 10 לערך, החזן היה ר' הולצמן. (בחלקו האחורי של 770 במיוחד, וכן  בשאר חלקי בית הכנסת עדיין לא חזרו כל השולחנות וספסלים מאז אתמול בלילה).
שחרית הסתיים כרגיל והרבי שליט"א מלך המשיח יצא אחרי השעה 10:50


אחד המקלות במסגרת התחתונה של השולחן של חלוקת דולרים נשבר אתמול בלילה בסליחות או היום (להעיר שהזיזו השולחן מהמקום הרגילה לסליחות כדי שזה לא ישבר ושיהיה עוד מקום לעמוד) ובפועל הביאו את השולחן כך).


הרבי  שליט"א יצא לחלק דולרים בחוץ בערך בשעה 11:10. היה פחות או יותר כרגיל.
כמה תמימים הביאו לרבי כמה ספרים וכו' ביניהם הספר תורת שמואל שיצא לאור לאחרונה ע"י קה"ת.


למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו בשעה 3:15 לערך, החזן היה כבשחרית ולא אמרו תחנון.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ור' ישראל גרנובטר הכריז על מעריב יצא מלך המשיח שליט"א בשעה 3:29.


שיעור דבר מלכות היה מקדימה, כרגיל.


במהלך היום חזרו רק חלק מהספסלים ולא את הכל כדי שיהיה יותר מקום בהמעברים של הביהכ"ס, כמו כן היה רק שתי חלקים של הבימה ולא שלישי.
מעריב היה כרגיל החזן היה ר' נח הולצמן.
חיילי צבאות ה' הכריזו יחי בסיום התפילה ואחרי שרנ"ק הכריז על סליחות ב7 ושחרית ב10, הרבי שליט"א מלך המשיח יצא ב9:42 לערך.
היום התקיים סדר לקוטי שיחות.