חדשות חב"ד

ט"ז אלול תשפ"א • יומן

י''ח אלול פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו

 

היומן ע"י מנ"ק 

יום שלישי, ט"ז אלול תשפ"א

 

שיעור בשורת הגאולה היה כרגיל.


לפני שחרית אחד הכוכבים עשה תקיעות ועשה רעש מאוד גבוה לכולם.
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר נשי"ד שיל"ו כרגיל בשעה 10 לערך, החזן היה הרב הולצברג. אמרו תחנון. לאחר ששתי חיילי צבאות ה' הכריזו יחי ורנ"ק עשה התקיעות והכרזות הקבועות יצא הרבי שליט"א מביהכנ"ס בשעה 10:50 לערך.
היום הגיע הקונטינער של הספסלים לתשרי על קינגסטון עם כל הספסלים וכו' שמכניסים ל770 במהלך תשרי.
כחלק מההכנות לתשרי תיקנו את האורות בקומת המרתף למטה.
מנחה היה כרגיל.
הת' גרשון רוטשליד מסר את השיעור דבר מלכות הקבוע לאחר התפילה.
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:30 לערך, החזן היה ר' שוחאט. 
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בשעה 9:41 לערך.
לאחר מעריב התקיים סדר שליחות לתמימים הבוגרים שלומדים ב770. בהטשקענטער שול התקיימם שיעור גאומ"ש לאמריקאים ע"י הת' מאיר שמואל זלצמן. 
בפינת החי התוודות יום הולדת של הת' מענדי מזרחי.