חדשות חב"ד

י"ז אלול - הנחת אבן הפינה להרחבת 770

י''ז אלול פ''א

ימי חב"ד: י"ז אלול - הנחת אבן הפינה להרחבת בית משיח 770

בהתוועדות שבת פ' שופטים שנת תשמ"ח הכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח על "עת לבנות" – להתחיל לבנות בניינים חדשים, בניינים של תורה, עבודה וגמילות חסדים. במסגרת זו הוחלט על בניה מחודשת ומורחבת של בית המדרש הגדול של ליובאוויטש.

ביום י"ז אלול ערב ח"י אלול בשעה 5 בערב נערכה "הנחת אבן הפינה". כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח עלה לבימה מיוחדת שהוקמה מחוץ לבנין, ופתח מיד בשיחה שנמשכה כעשר דקות.

בשיחה דיבר על עניין הנחת אבן פינה שבאנגלית קוראים לזה "שבירת קרקע", ששוברים את הקרקע ואח"כ מניחים את אבן היסוד. כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ביאר את העניין בעבודת השם. ואח"כ אמר: "בית כזה שיסודו "קודש" והוא נבנה בהכרה שהבנייה היא בכוחו של הקב"ה – זוכה לברכות מאת ה' הנעשה שותף, כביכול בבניין והבנייה תהיה בהצלחה רבה בגשמיות וברוחניות , ושתהיה בזריזות ויקויים בו "ושכנתי בתוכם" מתוך שמחה וטוב לבב".

לאחר שסיים את השיחה הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח למר דוד צ'ייס יו"ר קרן הבניין לומר דברים באידיש, וכן חדב"נ רבי שמריהו גורארי' הרש"ג ברך ברכה קצרה. לאחר מכן ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מהבימה וניגש למקום שיועד ליריית אבן הפינה, הוא לקח לידיו את חפירה, הסיט מעט את העפר בתוך הגומא ואז תפס בשתי ידיו הק' באבן שהייתה מונחת ליד הגומא והניח אותה בתוך הגומא.

לאחר מכן לקח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח את האת בידו וכיסה את האבן במעט חול. בסיום האירוע חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח דולר לצדקה לכל הנוכחים.