חדשות חב"ד

ט"ו אלול תשפ"א • יומן

י''ז אלול פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו

 

היומן נכתב ע"י מנ"ק

 

יום שני, ט"ו אלול תשפ"א 

 

היום התקיים סדר השכם כרגיל כמידי יום שני, ובצורה מוגדלת מהרגיל במרכז החלק הקדמי לזכות הצלחת הקמפיין של 749, עם יותר תמימים.
רק בשעה 8 לערך החזירו את השלחנות למקמו לחסידות בוקר. 
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר נשי"ד שיל"ו כרגיל בשעה 10 לערך, ההרגשה כבר התחיל להיות כמו תשרי. החזן היה כבאתמול בלילה, לא אמרו תחנון.
בקריאת התורה הבעל קורא היה הת' י. דוד שמואלי.
לראשון ושני עלה חתני בר-מצוה (קדנר ואלחרר) לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו ולאחר ההכרזת יחי הרבה מהתמימים החדשים בירכו הגומל.
אחרי שילדים הכריזו יחי בסיום התפילה ורנ"ק עשה תקיעות והכריז גאומ"ש והיום יום יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:51 לערך.
אחרי שחרית היו כמה התוועדיות קטנות על השלחנות, בשולחן הרבנים היה התוועדות גדולה לקבוצה ממקסיקו שהגיעו לכבוד בר מצווה יחד עם השליח הרב יוסקה מייזליש.
לפני מנחה שמו פלסטיק על כל הספרי תורה שבארון קודש הגדול ב770 כדי שהם לא יהרסו בהקפות שיהיה היום ב770.
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 3:15 לערך החזן היה כבשחרית, לא אמרו תחנון.
לאחר ששתי ילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב יצא מלך המשיח שליט"א בשעה 3:26 לערך.
שיעור דבר מלכות היה ע"י התמימים מענדי הלל ופיצ'ע מזרחי.
בשעה 7 לערך התחיל הקפות ב770 לסיום ספר תורה של משפ' לאסקער.
היום הגיע עוד תמימים מקבוצה פ"ב, וכן עוד אורחים, ביניהם הרב בנימין אדרי שליט"א שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ביפן.
מעריב היה כרגיל החזן היה הולצברג.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הריקודים ועל שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:42 לערך.
בשעה 11 לערך התחיל ריקודים ב770 מאוד גדולים עם המנגן יוסי כהן, ובאותו זמן התחיל פינת החי ואחר שלמדו קצת בשורת הגאולה הפסיקו את ההתוועדות להריקודים והמשיכו עד לאחר 1:30 בלילה עם שמחה גדולה מאוד.
(באמצע ריקודים הקמפיין של 749 הגיע ליעדו של שניים וחצי מליון דולר (!!) שהושגו בתוך שבוע...).
פינת החי המשיך אל תוך הלילה עם סיפורים, ניגונים ושמחת הגאולה.