חדשות חב"ד

קבוצה פ"ב הגיעו למלך המשיח

ט''ו אלול פ''א

בשמחה רבה נחתו מארץ ישראל התמימים של קבוצה פ"ב, שבאו לשנה תמימה אצל הרבי שליט"א מלך המשיח.