חדשות חב"ד

י"ד אלול תשפ"א • יומן

ט''ו אלול פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקנו

 

היומן נכתב ע"י הת' מנ"ק

 

יום ראשון, י"ד אלול תשפ"א 

 

היום מוקדם בבוקר הגוים הגיע ל770 לנקות את כל המים מה"מבול" שהיה ב770 מאז צאת שבת שהיה גשמים מאוד מאוד חזקים בנוי יארק (היה מים של 2 אינצים בכמעט חצי של הביהכנ"ס, כולל מסביב המקום של הרבי שליט"א מלך המשיח, תחת הבימה של ההתוועדות, הרבה בה"שביל" ליד המדף של לקוטי שיחות וכו' .. המים נכנס ממקומות שונים, כולל הגג, הקיר מזגן וכו').
רוב התמימים של קבוצה תשפ"ב עדיין לא הגיע, אבל בבוקר כבר נודע שהם בדרך לבית משיח.


לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו  שיל"ו כרגיל בשעה 10 לערך, החזן היה הרב הולצברג. לא אמרו תחנון.
בסיום התפילה החייל בצ"ה מ. פלטקין הכריז יחי ורנ"ק עשה תקיעות והכריז גאומ"ש (כולם הכריז אמן אחרי..) והיום יום, ואז יצא כ"ק אדמו"ר נשי"ד שיל"ו בשעה 10:48 לערך.
כמידי יום ראשון יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלק דולרים ע"י הכניסה. במהלך החלוקה (שהיה בחוץ אע"פ שהיה פיחות מהדלת בפנים) היה גשם חזק ושמו טענט מעל המקום הק'.
היה קצת אי סדר וכמה אנשים הביא להרבי דברים מיוחדים (כולל העיתון הגאולה החדש, הקובץ שנדפס ע"י יפוצו לכבוד החתונה של נכדת האדמו"ר מגור שהתקיימה במאנסי שבוע שעבר). הרבי שליט"א מלך המשיח חזר לחדרו בשעה 11:14 לערך.


עוד הפעם היום, היה מבול ליד המדף של הליקוטי שיחות


מנחה היה כרגיל, החזן היה כבשחרית, לא אמרו תחנון, היה קצת יותר אנשים מבד"כ.


אחרי מנחה אמרו שהבן של האדמו"ר מגור שליט"א הגיע ל770 לביקור אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, וא' התמימים הביא לו תניא שנדפס בעיירה גור שבפולין עם כריכת עור והקדשה.


שיעור דבר מלכות היה ע"י הת' מענדי שיחי' אוריאן שביאר בסגנונו המיוחד את השיחה


ב6:50 הגיע האוטובוס הראשון עם לפחות 50 תמימים מקבוצה תשפ"ב ב770 ומיד התחילו ריקודים ולאחר כמה דקות הפעילו מוסיקה, ושידור חי וכו'.
על הקיר הדרומי תלו שלט ברוכים הבאים עם המילים אחת שאלתי מאת ה' . . ברוכים הבאים קבוצה תשפ"ב מארץ הקודש קבוצה השישים תשכ"ב - תשפ"ב שבאו להסתופף בד' אמותיו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ולשקוד על לימוד התורה בישיבת תות"ל המרכזית - בית משיח 770, ותיכף ומיד ממש תחזינה עינינו בהתגלות מלך המשיח - כ"ק אדמו"ר שליט"א לעין כל בגאולה האמיתית והשלימה בשם כל תלמידי התמימים דישיבת תות"ל המרכזית 770 בית משיח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
האוירה הייתה מאוד שמחה, ובהמשך הביאו אף אורגן והמשיכו לרקוד עד תחילת הסדר.


לקראת סדר חסידות ערב, הריקודים הפסיק וסידרו הביהכנ"ס לסדר. 


הסדר היה מאוד מלא, כמו כן הכניסה ל770 היה מלא עם המזוודות של התמימים, וגם מכרו לכל התמימים החדשים ספר המאמרים תרס"ו במחיר מוזל.
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר שיל"ו בשעה 9:30 לערך, עם קהל יותר גדול מהחודשים אחרונות (כאות וסימן שתשרי מגיע....) היה מאוד שמח החזן היה הת' ינון משה ולאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז מזל טוב על ט"ו אלול יום התייסדות תומכי תמימים, על ההתוועדות שיהיה הלילה ע"י הישיבה ועל שחרית, אח"כ יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - בשעה 9:41 לערך.
עד שיסדרו את כל התמימים בפנימיות של איגוד תלמידי הקבוצה הלכו היום הרוב לישון ברובאשקין.
זמן מה אחרי היה ריקודים עם מוסיקה לכבוד קבוצה תשפ"ב.
אח"כ גם הייתה ריקודים עם מיוסיקה והתוועדות גדולה במרכז 770.