חדשות חב"ד

קידוש לבנה בשכונת נוף כינרת

י''ד אלול פ''א

קידוש לבנה בשכונת נוף כינרת בצפת