חדשות חב"ד

קידוש לבנה בכיכר ציון בירושלים

י''ד אלול פ''א

קידוש לבנה בכיכר ציון בירושלים על ידי התמימים מישיבת המלך המשיח.