חדשות חב"ד

יצא לאור סידור תורה אור דמוי סידור המלך

י''ב אלול פ''א

ב"ה, לאחר ביקוש רב יצא לאור סידור תורה אור דמוי עור כמו של הרבי מה"מ שליט"א.

להשיג אצל נציגי קה"ת