חדשות חב"ד

חדש על המדף - דברי משיח תשמ"ח חלק ב'

י''ב אלול פ''א

בשורה טובה למבקשי ה':

 

בשעה טובה ומוצלחת, ולאחר עיכובים רבים, הופיע הכרך השני של דברי משיח תשמ"ח, והוא הכרך *העשרים* בסדרת דברי תורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מלך המשיח (שהחלה להופיע אך לפני שנים אחדות). 

 

את הספר יהי' ניתן להשיג אי"ה בימים הקרובים ברחבי ארץ הקודש, ובעוד מספר שבועות - בשכונת המלך קראון הייטס.