חדשות חב"ד

ט' אלול תשפ"א • יומן

י''א אלול פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

היומן ע"י הת' מנ"ק 

יום שלישי, ט' אלול תשפ"א

 

 במשך הלילה הגויים עשו פוליש על הריצפה תחת העזרת נשים. 
הבוקר, התקיים סדר השכם לזכות שלימות הארץ והמצב הנורא שם.
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה ר' אלברג. לא אמרו תחנון. החזן לא אמרו לדוד ה'.
לאחר ששתי ילדים הכריזו יחי ורנ"ק עשה התקיעות והכריז הכרזת הקבועות יצא הרבי שליט"א מלך המשיח מביהכנ"ס בשעה 10:48.
היום, סוף סוף כתבו המילים על 770 בית אגודת חסידי חב"ד. 
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:15 לערך, החזן היה רנ"ק. אמרו תחנון.
לאחר ששתי ילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב יצא מלך המשיח שליט"א בשעה 3:31.
שיעור דבר מלכות היה כרגיל.
כל היום המשיך ה"שטורעם" על הקמפיין של האיגוד על 749, לאסוף כסף וכו'.
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:30 לערך החזן היה הת' ממ"א (למרות שרנ"ק היה נמצא, בגלל חיוב) ולאחר שרנ"ק הכריז על הסיום הרמב"ם ועל שחרית יצא המשיח בשעה 9:39 לערך. 
אחרי מעריב התקיימה למטה בה"טעשקענטער שול" שיעור גאומ"ש של אמריקאים ע"י הרב נפרסטק.
התקיימה סדר שליחות, וסיום הרמב"ם.