חדשות חב"ד

כיפת יחי - שלוש קומות

י''א אלול פ''א

יחי בשלוש שפות.